Varvi-Välikylä kyläyhdistys ry

Kyläsuunnitelma

Lue uutinen verkkosivuilta kyläsuunnitelman julkistamistilaisuudesta 18.3.2010.

Talkoot 2010
Varvinrannan raivaus 5kk, Varvinrannan siivous, Varvin pookin rakentaminen, Aittalahden luontopolun raivaus, Pookin biokäymälä.

Kyläyhdistyksen jäsenten jätehuolto
Varvin ja Välikylän alueella on perustettu kylän yhteinen jäteasema ja sen hoitaminen on kilpailutettu. Jäteasemilla on erilliset astiat kaikille hyödynnettäville jakeille ja energiajakeelle sekä biojätteelle. Kyläyhdistys on rakentanut kaksi yhteistä jätteidenkäsittelypistettä. Lisätietoja jätteiden lajittelusta saa Raahen kaupungin sivuilta.

Varvinpooki
Varvinpooki on kyläyhdistyksen rakentama kokoontumispaikka. Lisätietoja vuokraamisesta saat Varvinpooki-sivulta.